Σύστημα Ποιότητας

Για να προσφέρει την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της, η Αναξαγόρας Μον. ΕΠΕ ακολουθεί σταθερά μία Πολιτική Ποιότητας, οι βασικοί στόχοι της οποίας είναι:

  • Επισκευή, συντήρηση και επιθεώρηση των μηχανών εσωτερικής καύσης για ναυτιλιακή και βιομηχανική χρήση.
    Πωλήσεις Ανταλλακτικών

Για το σκοπό αυτό, η Αναξαγόρας Μον. ΕΠΕ χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Ποιότητας από το 2011, με την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της επιτευχθείσας ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών και των πωλήσεων.

 

ISO-GR1